• 38

    وبینار دوم- مسائل مالی و حقوقی

    بررسی تأثیر پاندمی کرونا بر مسائل حقوقی و مالی قراردادهای صنعت احداث

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی