راهنمای ماشین لباسشویی آبسال

19
برای نصب، راه اندازی و استفاده از ماشین لباسشویی آبسال باید به نکاتی توجه کرد. مهم ترین نکته در هنگام نصب، انتخاب محل مناسب و استفاده از شیلنگ ها و اتصالات با کیفیت است. مهم ترین نکات در حین استفاده و نگهداری ماشین لباسشویی آبسال طبق راهنمای آن در این ویدئو ذکر شده است.
https://ipemdad.com/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%84/
ipemdad
ipemdad 5 دنبال کننده