مکالمه دستیار هوشمند گوگل با انسان

681
در طول زمان برگزاری کنفرانس I/O ، دستیار هوشمند گوگل نشان داد آینده هوش مصنوعی دو جنبه جالب و ترسناک دارد و این تفکر به دید فرد نسبت به تکنولوژی بستگی دارد.
موبنا
موبنا 1 دنبال کننده