• 142

    کسی که در همه احوال ، یار بیمار است / ز خویش می گذرد هر کسی پرستار است ... معین تبریزی

    شعر معین تبریزی در مورد پرستار

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی