کسی که در همه احوال ، یار بیمار است / ز خویش می گذرد هر کسی پرستار است ... معین تبریزی

284
شعر معین تبریزی در مورد پرستار
moeinevis
moeinevis 0 دنبال کننده