تمامی موادهای اعتیاد آور عاقبت یکسانی دارند

349
در این ویدئوی کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی جناب آقای رحیمی درباره عاقبت نهایی مصرف انواع مواد مخدر (کمیکال، شیشه و ....) صحبت می‌کنند.

http://www.avayerahaie.com/
avayerahaie
avayerahaie 0 دنبال کننده