ممنوعیت صدور چک حامل از آذر 99

257
از آذر 1399 تمامی چک ها میبایست در وجه اشخاص صادر گردند. ادامه توضیحات رو در این ویدئو ببینید.