• بررسی ویدیویی آدرس حوزه های رفع نقص کارت ورود به جلسه کنکور سراسری

    سازمان سنجش در زمان انتشار کارت ورود به جلسه کنکور سراسری در صورت وجود اشکالاتی در برخی اطلاعات مندرج کارت ورود به جلسه کنکور سراسری باجه های رفع نقص را قرار داده است . داوطلبان در صورت مشاهده نقص در اطلاعاتی همچون جنس ، دین ، زبان خارجی امتحانی ، معلولیت و بهیار یا اشكالاتی از جمله ، فاقد مهر عكس ، واضح نبودن عكس ، درج عكسی به جزء عكس داوطلب ( اشتباه عكس ) میبایست به نماینده سازمان سنجش مستقر در حوزه های رفع نقص مراجعه کنند . آدرس باجه های رفع نقص کارت ورود به جلسه کنکور سراسری در هر استان توسط سازمان سنجش اطلاع رسانی می شود . در این صفحه به بررسی ویدیویی آدرس حوزه های رفع نقص کارت ورود به جلسه کنکور سراسری پرداخته ایم .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی