• 234

    علی سجاد همراز قزلباش از مقام 27 به مقام 23 جهان در رشته تکواندو دست یافت

    علی سجاد همراز قزلباش عضو مجتمع جوانان قزلباش از مقام 27 به مقام 23 جهان در رشته تکواندو دست یافت که این افتخار بزرگ به تمام قزلباش های عزیز و بخصوص مجتمع جوانان قزلباش میباشد

    8 تیر 1399 ورزشی
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی