علی سجاد همراز قزلباش از مقام 27 به مقام 23 جهان در رشته تکواندو دست یافت

435
علی سجاد همراز قزلباش عضو مجتمع جوانان قزلباش از مقام 27 به مقام 23 جهان در رشته تکواندو دست یافت که این افتخار بزرگ به تمام قزلباش های عزیز و بخصوص مجتمع جوانان قزلباش میباشد
1 سال پیش
qizelbash
qizelbash 0 دنبال کننده