• 449

    دلیل سیل در شیراز چیست؟

    دلیل سیل در شیراز چیست؟ محمد درویش کارشناس محیط زیست: سیل امروزِ - ۵فروردین ۱۳۹۸ - شیراز احتمالاً پس از سیلی که ۱۱ فروردین ۱۳۸۸ در قم اتفاق افتاد و نگارنده از آن با عنوان: "احمقانه‌ترین سیل جهان یاد کرد!"، به یکی از مشهورترین سیل‌ها با ریشه بزرگی از نابخردی و عدم درک قوانین حاکم بر حوضه آبخیز قرآن‌و‌سعدی بدل خواهد شد. این دو دقیقه را گوش کنید تا بهتر متوجه ژرفای خطرِ عدم احترام به قوانین طبیعت شویم


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی