هیدرولیک به زبان ساده

30
هیدرولیک (Hydraulic) علمی است که بر پایه فشار مایعات بنا شده و با استفاده از اجزای مکانیکی و مایعات تحت فشار برای تولید، کنترل و انتقال قدرت استفاده می شود.

سیستم های هیدرولیکی به دو نوع سیستم باز و سیستم بسته تقسیم می شوند که هر کدام از آنها کاربرد جداگانه ای دارند.

برای آشنایی بیشتر با مبانی سیستم های هیدرولیکی این فیلم را تا انتها تماشا کنید و برای دیدن محتواهای بیشتر به سایت آروین صنعت مراجعه کنید.

آروین صنعت گستر ویستا
بهره بردار پروژه های نیروگاهی در کشور

https://arvinsanatgostar.com/