• 206

    اختلاف نظر بين زوجين را چگونه حل كنيم؟

    در بين همسران هميشه اختلاف نظر وجود دارد ولى زمانى كه هر يك از طرفين بر نظر خود اصرار كند اختلاف نظر به معناى حقيقى كلمه نمود پيدا خواهد كرد. باورهاى نادرست بسيارى درباره اختلاف نظر وجود دارد و يكى از آنها اين است كه اگر با همسرمان اختلاف نظر داريم پس حتماً همسر يا شريك مان ما را دوست ندارد و اين در حالى است كه در تمام روابط صميمى ما اختلاف نظر وجود دارد. يكى ديگر از اين باورهاى غلط اين است كه تمام اختلاف نظرهاى در زندگى مشترك بايد حل شوند.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی