آموزش حسابداری- عدم ارسال لیست بیمه لیست مالیات حقوق و معاملات فصلی

393
در این کلیپ از مجموعه کلیپ های حسابداران برتر به وظیفه حسابدار در قبال عدم ارسال لیست بیمه مالیات حقوق و لیست سه ماهه خرید و فروش فصلی پرداخته می شود