• 9,166

    پرواز کوادکوپتر سایما x5c

    کوادکوپتر سایما x5 و سایما X5c از نظر پرواز و شکل ظاهری شبیه هم هستند و دوربین کوادکوپتر سایما X5c بر روی کوادکوپتر سایما X5 قابلیت نصب دارد

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی