بررسی پکیج زمینی Floor Standing Heating Package

11
https://payadama.com/products-53/%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c
انواع پکیج زمینی با مشعل جداگانه که تماماً هوای احتراق خود را از محل نصب خود دریافت می کند و در واقع جزء پکیج های بدون فن هستند.
payadama 2
payadama 2 0 دنبال کننده