تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا تا اواخر بهار

89
سخنگوی گروه تولید واکسن کوو ایران برکت از آمادگی برای تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا تا اواخر بهار آينده خبر داد.
Milad Beiki
Milad Beiki 34 دنبال کننده