آموزش گرامر زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی (Simple Past)

30
زمان گذشته ساده از مهمترین زمان های موجود در گرامر زبان انگلیسی می باشد که بسیاری از فراگیران و زبان آموزان در ساختار و نحوه استفاده صحیح آن به دلیل تغییر شکل فعل دچار مشکل می شوند. در این ویدئو گرامر زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی را به طور کامل یاد خواهید گرفت.

برای یادگیری کامل زبان انگلیسی نیز حتما در کلاس های آنلاین آموزش زبان انگلیسی سایت فرالن شرکت کنید
https://feralan.com/english/

مقاله متنی این آموزش را در لینک زیر بخوانید
https://feralan.com/simple-past-in-english/