آموزش کاشت ناخن بدون تیپ با استفاده از فرمر : مرحله چهارم : سوهان کشی

183
در آموزش کاشت ناخن بدون تیپ برای انجام مرحله سوهان کشی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

با استفاده از سرسوهان استوانه سر گرد، ناهمواری های ناشی از مواد گذاری را از بین ببرید.
با استفاده از سرسوهان مانیکور استوانه دورگیر، دورگیری کاشت را انجام دهید و ناهمواری های دور ناخن را از بین ببرید.
با استفاده از سرسوهان الماسه استوانه فرم نهایی روی ناخن را ایجاد کنید و رد سرسوهان دورگیر را از بین ببرید.
به کمک سوهان دستی، فرمدهی را انجام دهید و فرم بغل و بالای ناخن را درست کنید.
Mobibii
Mobibii 19 دنبال کننده