يکی از اتفاقاتی که در مکه قبل از غدير رخ داد - عبادت عجيب ابليس

140
يکی از اتفاقاتی که در مکه قبل از غدير رخ داد - عبادت عجيب ابليس
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده