• 325

    اگر در کشورهای دیگر بنزین ۲ دلار است، حقوق مردم هم ۵۰۰۰ دلار است.

    «خادمی» عضو کمیسیون انرژی مجلس: اگر در کشورهای دیگر بنزین ۲ دلار است، حقوق مردم هم ۵۰۰۰ دلار است.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی