• 121

    سپتیک تانک ؛ پایپ گستر

    آشنایی با سپتیک تانک سپتیک تانک دستگاهی است که با انبار کردن فاضلاب در داخل محفظه خود ابتدا لجن ها را روی ‏همدیگر انباشته میکند و بدلیل اینکه داخل سپتیک تانک بی هوازی است، میگروارگانیسم هایی با نام ‏علمی هتروتروف باعث تجزیه فاضلاب داخل مخزن سپتیک تانک میشود

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی