چرا بدنه لباسشویی برق دارد؟

12
در استفاده از ماشین لباسشویی، به دلیل کارکرد این وسیله توسط آب و برق و خطرناک بودن آن باید موارد ایمنی را دو چندان رعایت نماییم، تا از مشکل برق گرفتگی در امان باشیم زیرا آب و برق بر خلاف یکدیگر هستند و بروز مشکل توسط این دو میتواند بسیار خطر آفرین باشد. در این ویدئو از آی‌پی‌امداد میخواهیم علت برقدار شدن بدنه لباسشویی را بررسی کنیم.
https://ipemdad.com/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F/
ipemdad
ipemdad 6 دنبال کننده