خلاصه بازی فوتبال بلغارستان - ایتالیا

3
بلغارستان 0 - ایتالیا 2؛ پیروزی آتزوری در خانه بلغارها
Milad Beiki
Milad Beiki 39 دنبال کننده