جزئیات تعطیلی مشاغل در شهرهای قرمز و نارنجی

5
معاون کل وزارت بهداشت: مشاغل گروه 2 در شهرهای قرمز به مدت 2 هفته تعطیل هستند.
Mobibii
Mobibii 17 دنبال کننده