اجرای نیم بند مصوبه ستاد کرونا

23
تجمع ها، تردد‌ها و تهویه نامناسب باعث افزایش فراگیری کرونا می‌شود.
Milad Beiki
Milad Beiki 39 دنبال کننده