• 252

    انتقال یا ریدایرکت (redirect) کاربر به صفحه دیگر با PHP

    حتما برای شما هم پیش آمده است که در مواقعی، قصد انتقال کاربر را از یک صفحه به دیگری را داشته اید. در این فایل درباره ی ریدایرکت در php صحبت میکینم yadify.com/68


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی