سقوط پل عابر پیاده در شهرستان بهارستان

11
برخورد یک تریلی با پل عابر پیاده و سقوط آن در گلستان ورودی سبزدشت، ۴ تن از شهروندانی که در حال تردد از روی پل بودند را مصدوم و روانه بیمارستان کرد.
Milad Beiki
Milad Beiki 39 دنبال کننده