اعتماد به خدا قسمت30

22
مجموعه اعتقاد و اعتماد به خدا - اثبات و بیان خداشناسی و ارتباط با خدا از ایات قران و رویات اهلبیت علیهم - قسمت 30 - نبا عظیم - آرام کردن زلزله توسط امیرالمومنین علیه السلام