حکایت عکاس مسیحی از اربعین حسینی

149
در این کلیپ شاهد نقل خاطرات عکاس مسیحی از جریان سفر وی به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی هستیم . www.estebsar.ir فضای مجازی : @esetebsar_ir