فارگو 4 - Fargo

82
سریال - فارگو - 2012 Fargo - فصل اول ق 7 و 8 - در حالیکه مالی از نظر جسمانی بهبود می‌یابد مالوو درصدد راه‌اندازی یک اتحادیه صنفی در شهر فارگو برمی‌آید. - در حالی که مالی برای بستن پرونده تحت فشار قرار می‌گیرد لستر به تدریج احساس می‌کند که متحول شده‌ است و..
sahan
sahan 2 دنبال کننده