• 251

    الیاف اکریلیک/سجاده فرش سوگند

    از جمله الیاف پرکاربرد در بافت سجاده فرش الیاف اکریلیک است که در این ویدیو ویژگی‌های الیاف اکریلیک توضیح داده شده است.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی