میت گیری محمدحسین قنبرپور برای حسام عزیزی

1,123
حسام عزیزی بوکسور نوجوان دارای دو عنوان نائب قهرمانی کشور که آینده خوبی در پیش رو دارد . این فیلم مربوط به ۲ سال قبل است و الان خیلی اماده تر شده . ایشان شاگرد استاد محمدحسین قنبرپور در اکادمی تخصصی نوجوانان هفت تیر کرج تمرین میکند