• 48

    ثروت زیاد خوبه یا کم؟ (قسمت دوم)

    پول و ثروت زیاد خوبه یا کم؟ عبادت زیاد خوبه یا کم؟ علم بهتر است یا ثروت؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی