آموزش زبان انگلیسی:اعضای بدن به انگلیسی

394
اعضای بدن به انگلیسی میشه چی؟
.
توی این ویدیو اعضای بدن رو از سرتاپا باهم یاد میگیریم.
.
brain(مغز)
eyebrow(ابرو)
eye(چشم)
nose(بینی)
mouth(دهان)
tooth(دندان)
tongue(زبان)
lips(لب ها)
neck(گردن)
chest(سینه)
shoulders(شانه ها)
lungs(شش ها)
heart(قلب)
stomach(معده)
intestine(روده)
bladder(مثانه)
bone(استخوان)
leg(پا)
foot(پا)
sperm(اسپرم)
egg(تخمک)
vocab starter
vocab starter 0 دنبال کننده