نرم افزار مدیریت سمینار و کارگاه - سنم ، گزارش عملکرد کاربران

85
سنم ، سامانه نوین مشاوره
مرکز مشاوره خود را سریع ، آسان و کارآمد مدیریت کنید.
در این قسمت، می توان میزان فعالیت سیستمی کاربران را مشاهده نمود. بدین معنی که یک کاربر، چه میزان درامد در سیستم بابت برگزاری جلسات، بابت برگزاری کارگاه و یا وصول مطالبات ثبت کرده است و یا اینکه چه میزان نفر در کارگاه و یا جلسات مشاوره ثبت و یا حذف شده است.

02537840017
http://sanamsoft.com
info@sanamsoft.com