داغترین‌ها: #انتخابات

جلسه 112 فیزیک یازدهم - نیروی محرکه الکتریکی و مدار 12 و تست ریاضی خ 94 - مدرس محمد پوررضا

199
برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "نیروی محرکه الکتریکی و مدار 12 و تست ریاضی خ 94" در فیزیک یازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.
hamyarphysic
hamyarphysic 0 دنبال کننده