• ریاضی یازدهم تجربی - تدریس کامل احتمال از علی هاشمی

    تدریس کامل فصل هفتم احتمال از کتاب ریاضی یازدهم تجربی ریاضی 2 درس احتمال، احتمال شرطی، پیشامدهای مستق، قوانین احتمال از علی هاشمی را در این ویدیو آموزش ریاضی تماشا کنید. مجموعه کاملی از ویدیوهای آموزش ریاضی در سایت خانه ریاضی www.alihashemi-math.com دانلود و تماشا کنید.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی