• 307

    علايم اتيسم چيست؟ ١

    ٠٩٣٥٧٧٣٤٤٥٦-٠٢١٧٧٧٣٤٤٥٦-goftardarmanii.ir- علايم اتیسم چیست- نشانه هاي اتيسم- نداشتن واكنش نسبت به اسم- تكرار طوطی وار در اتیسم، درمان اتیسم، كلینیك توانبخشی مهسا مقدم شرق تهران


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی