• 370

    پیاده روی اربعین

    - می شنوی؟! عاشورا نَفَس نَفَس می زند و اینک کربلا در اربعین به بلوغ می رسد ... - آماده ای؟! - بِسمِ الله، قُربَۀً إلَی الله، قیام ...


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی