بهترین مشاور انتخابات

234
اگر یک سرچی در اینترنت داشته باشید ملاحظه می کنید اساتید کرواتی و یهویی بدون هیچ پشتوانه ای علمی و عملی و فقط با دادن یک قالی به این و ان می توانند بهترین مدرس و استاد زبان بدن شد و این در حالی است که می توان یک کلاس در کلاس دیگری راه انداخت و استاد شد موسسه ها و مجموعه های مختلفی هم با خرید یک پرینتر رنگی به شما انواع و اقسام گواهینامه های رنگین با عناوین مجعول ودهن پرکن را هم اهداء می کنند
http://www.mazyarmir.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86/
miladdel
miladdel 0 دنبال کننده