• 426

    تاخير گفتار در سندروم داون، گفتار درماني سندرم داون

    ٠٩٣٥٧٧٣٤٤٥٦- ٠٢١٧٧٧٣٤٤٥٦- goftardarmanii.ir تاخير گفتار در سندروم داون، تاثير سندرم داون بر گفتار، گفتار درماني در سندروم داون، اثر كار درماني ذهني در سندروم داون، كلينيك گفتار درماني و كار درماني مهسا مقدم شرق تهران تهرانپارس


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی