• 261

    دو فرصت بسیار خوب برای پذیرفته شدگان آزمون استخدامی بخش خصوصی

    محمدحسین قمری دبیر شورای سیاست گذاری آزمون استخدام بخش خصوصی در برنامه سیمای خانواده کسب اطلاعات بیشتر در: www.inre.ir


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی