• 260

    مهارت زندگی 15

    من ازگفتن"من نمی تونم،خیلی سخته"بدم می اومد وقتی بچه بودم وخودم روبا بقیه مقایسه می کردم ومی گفتم من نمی تونم،من هیچ وقت توانایی انجامش رونخواهم داشت خانواده م همیشه منو می نشوندن وبهم می گفتن بله کارهایی هست که نمی تونی انجامش بدی....... Telegram.me/academymahartzendegi Telegram.me/shadivservat www.mahartzendegi.ir


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی