• 3,186

    آموزش نقاشی ساده با کاردک رنگ آمیزی

    A Sample Video Lesson of Palette Knife oil painting by Leonid Afremov آموزش نقاشی توسط نقاش روس

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی