• 310

    فیلم فصل اول ریاضی ششم

    در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل اول ریاضی ششم آموزش داده شده. مشاهده ادامه آموزش های ریاضی ششم در سایت عینکی به ادرس http://einaky.com

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی