• 280

    کارشناس جذب شرکت برهان رایان متین: «آزمون استخدام بخش خصوصی خلاقیتِ موردنیاز بازارکار است»

    آزمون استخدام بخش خصوصی شیوه و طرح خوبی است؛ چرا که در بازارکار امروز به خلاقیت‌هایی این‌چنینی نیاز داریم. حلقه اتصال شرکت‌ها و متقاضیان کار باید به درستی برقرار شود که این آزمون کمک می‌کند تا حلقه مفقودی به درستی در جای خودش قرار بگیرد.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی