وارد کردن داده ها و گرفتن فایل خروجی

366
محتوای ویدیو:
– نحوه ی ایحاد قالب اکسل اطلاعات
– نحوه ی ورود اطلاعات از اکسل به نرم افزار CRM
– نحوه ی دریافت خروجی اکسل از لیست اطلاعات نرم افزار
https://sarvcrm.com
SarvCRM
SarvCRM 0 دنبال کننده