چگونه از بخار کردن عینک بر اثر استفاده از ماسک جلوگیری کنیم؟

101
برخی از شرایط همانند بیماری آلودگی هوا و شرایط کنونی که همه افراد باید به منظور جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا ماسک بزنند می تواند برای افراد عینکی دردسر ساز باشد زیرا افراد عینکی به هنگام استفاده از ماسک با مشکل بخار کردن شیشه های عینک خود مواجه می شوند که می تواند آزاردهنده باشد و ازآنجاکه حدود 25 تا 50 درصد افراد جامعه را افراد عینکی تشکیل می دهند بنابراین افراد زیادی هستند که با این مشکل دست وپنجه نرم می کنند و همواره به دنبال راهکاری برای برطرف کردن این مشکل هستند. در ادامه به علت ایجاد این مشکل و معرفی راهکارهایی جهت جلوگیری از بخار کردن عینک بعد از ماسک زدن خواهیم پرداخت.
Milad Beiki
Milad Beiki 19 دنبال کننده