• 197

    آموزش حسابداری رایگان - اندوخته در حسابداری یعنی چه ؟

    آموزش حسابداری رایگان - اندوخته در حسابداری یعنی چه ؟ در پایان سال مالی ، حسابدار نسبت به ثبت اندوخته ها اقدام می کند ، این مورد در این فیلم تشریح شده است .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی