• 335

    فیلم فصل چهارم ریاضی دهم تجربی

    در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل چهارم ریاضی دهم تجربی آموزش داده شده. مشاهده ادامه آموزش های ریاضی دهم تجربی در سایت عینکی به ادرس http://yon.ir/loyLB

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی