• 249

    داکت اسپلیت چگونه کار می کند ؟ بررسی کامل داکت اسپلیت

    داکت اسپلیت چگونه کار می کند ؟ در این ویدئو اجزای داکت اسپلیت و نحوه کار کرد و تولید سرمایش و گرمایش را در یک داکت اسپلیت به صورت کامل بررسی و توضیح خواهیم داد . ابتدا ویدئو زیر را مشاهده نمایید تا با اجرا و کلیات داکت اسپلیت آشنا شوید .


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی